Prawo oświatowe1. EUROPEJSKA KONWENCJA Pobierz plik

2. KONWENCJA O OCHRONIE PRAW CZOWIEKA Pobierz plik

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA Pobierz plik

4. POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZOWIEKA Pobierz plik

5. USTAWA O OŚWIACIE Pobierz plik