Aktualności2017-08-01

Rekrutacja do Liceum


W związku z reformą oświaty, Katolickie Liceum Ogólnokształcące
przekształca się w szkołę publiczną. Opłata za zajęcia dodatkowe
wynosić będzie 100,00 PLN miesięcznie przez cały rok kalendarzowy.


the best