Projekty

Nowoczesna szkoła to szkoła zmodernizowana, wychodząca naprzeciw wyzwaniom jakie stawia XXI w. i umiejąca dotrzeć do współczesnego, młodego człowieka, dlatego od 2009 r. bierzemy udział w projektach międzynarodowych adresowanych zarówno do uczniów, jak i do kardy nauczycielskiej. Współpraca międzynarodowa jest jedną z innowacyjnych metod nauczania w Liceum Katolickim. Celem realizowanych przez nas projektów jest nie tylko realizacja konkretnych zadań, ale też doskonalenie umiejętności językowych, bliższe poznanie historii i kultury krajów partnerskich, zapoznanie się z odmiennymi systemami edukacyjnymi, poszerzanie horyzontów myślowych, wymiana doświadczeń oraz zawiązanie międzynarodowych przyjaźni.

Z powodzeniem współpracujemy ze szkołami z całej Europy – Włoch, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Malty, Wielkiej Brytanii, Walii, Szkocji, Finlandii, Portugalii, Cypru i Turcji. W ramach projektów Comenius i Erasmus+ zrealizowaliśmy już:

  •  “Energy and Environment: ECO – Euroteens in Search of a Different Future” (2009-2011)
  •  „Spotlights for Tolerance” (2011-2013)
  •  “Roads Connecting us” (2013-2015)
  •  bilateralny projekt „Let’s change the World” (2016)
  •  skierowany do nauczycieli „Moja szkoła – moja Europa” (2015-2017).


Obecnie realizujemy trzy projekty: skierowany do gimnazjalistów “Becoming a Designer in Europe” (2016-2018), licealistów: „Champions of Languages and Minorities” (2016-2018) i nauczycieli: „Bardziej nowocześni, bardziej europejscy” (2016-2018).

Od października 2016 r. szkoła uczestniczy w projekcie unijnym „Nowoczesna Szkoła” w ramach którego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w warsztatach naukowo- eksperymentalnych „Zostań odkrywcą!” i zajęciach wyrównujących braki edukacyjne.

Erasmus +

Comenius

Nowoczesna szkoła